Tagarchief: palmpaasstok

Palmpaasje of haantjepik

‘Mam?’, ‘Hmm’, ‘Opa is toch al oud?, ‘Best wel’, ‘Is hij ook ziek?’, ‘Nee hoor, gelukkig niet’, ‘Hè jammer!’, ‘Jammer?!!’, ‘Juf heeft gezegd dat je je palmpaasstok aan een oud en ziek iemand moet geven…’

Dit weekend is het weer Palmpasen, een Christelijk feest waar de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem herdacht wordt, terwijl de mensen langs de kant van de weg stonden te zwaaien met palmtakken om hem te begroeten. Die palmtakken zijn heel wat vereenvoudigd tot onze palmpaasstokken. Deze stokken, ook wel palmpaasjes of haantjepik genoemd, staan vol van de symboliek. De kruisvorm duidt natuurlijk op het kruis waaraan Jezus stierf. Het haantje bovenop staat voor de haan die drie keer kraaide nadat Petrus tot drie keer toe gezegd had Jezus niet te kennen. Dat de haan van brood is wijst op het laatste avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen had. De stok wordt omkleed met groen of geel crêpepapier en dan kan de rest versierd worden met slingers van uitgeblazen eieren (nieuw leven), zoete (vreugde) en zure (verdriet) vruchten en met buxusgroen (eeuwig groen). Volgens traditie gaan kinderen in optocht de straat op om de stokken bij ouderen en zieken te bezorgen en zingen daarbij :

Palm, palm, Pasen, ei koerei,

Over ene zondag krijgen wij een ei,

Een ei is geen ei,

Twee ei is een half ei

Drie is een paasei.

Het verhaal rond de paasstok wordt ook wel verwezen naar de eeuwenoude vruchtbaarheidsfeesten die gehouden werden om het aanbreken van de lente te vieren. Dan staat het haantje voor de aankondiging van de nieuwe dag, voor hoop. Dan betekent het brooddeeg kiemkracht en de buxustakken die tot een krans gevlochten zijn duiden op de kringloop van het jaar, van het leven. Dan hoor je bijvoorbeeld in Drente een heel ander liedje :

Haantie op een stokkie,

Gaattie in zien rokkie,

Gaattie in zien linkerpoot,

Mörgen is mien haantie dood.

‘Mam’, ‘Hoe moet dat nou?’, ‘Zullen we thuis ook een palmpaasje maken en die zondag bij Opa brengen voor de gezelligheid?’, ‘Ja! Want hij is wel oud hè?!’, ‘Best wel’.